Om oss

HälsoGott Handelsbolag startades år 2022 av Milla Löfstedt & Helena Pätsi.

Vi lärde känna varandra sommaren 2017 då vi blev kollegor inom socialt arbete. Rätt snart
började vi förstå att vi hade gemensamma beröringspunkter på många andra plan, utöver jobbet.
Det som började med delning av recept utökades till delning av hela livets innehåll, stort som smått.

I takt med att vår vänskap växte, växte även vårt intresse för hälsa och välmående. Tillsammans har vi nyfiket utforskat vad hälsa är och läst på, testat, experimenterat och utbildat oss. Är det något vi lärt oss så är det att man aldrig blir färdiglärd och vi älskar att lära oss nytt. Sex år senare omsätter vi vårt gemensamma intresse till att hjälpa och inspirera andra i resan mot ett hälsogott liv.

Milla

Jag har alltid varit intresserad av hälsa men fastnade som många andra först i att tro att vikten var det viktiga. När jag väntade barn blev det viktigt att också ta hand om den växande personen i magen och ge denne bästa förutsättningar. I takt med kunskapsinhämtning, ändrades också kosthållningen och synsätt på hälsa. Sedan flera år tillbaka utgår jag från kost utifrån evolutionärt perspektiv, sk paleo-kost och tror på en så ren kost som möjligt och att stärka kroppen med regelbunden rörelse. Jag har egentligen inte haft några större hälso-problem men märkte vid ändrad kosthållning att diffusa symptom som huvudvärk, magproblematik och nedstämdhet förbättrades/försvann och livskvalitén ökade.

Intresset för hälsa och kost ledde vidare till utbildningar hos Paleo Institute och jag är idag cert. kost- och hälsocoach. Utöver detta är jag dipl. massör och socionom och arbetar inom socialt arbete.

Helena

Även för mig startade hälsointresset tidigt med tron om att vikten var det primära och det som skulle signalera hälsa. Idag vet jag bättre och har lärt mig att hälsa är så mycket mer än vikten. Jag önskar leva mitt liv frisk, nu och när jag blir gammal, men det är inget jag tar för givet utan något jag behöver jobba för. Mitt “hälsoproblem” har varit min astma och min allergi och något jag varit sökande i för att minska symptom på. Jag har landat i en kost som utgår från 80/20- principen och blivit mer medveten om min livsstil i stort såsom sömn och stress och hur alla dessa faktorer hänger samman med allergin och astman.

Jag är cert. kost och hälsocoach via Paleo Institute samt utbildad till KBT- terapeut steg 1 och arbetar som behandlare inom specialistpsykiatri.

Helena & Milla